Samtykkeerklæring

Samtykke gives mundtligt på klinikken.