Tandpleje

Er jeg grøn, gul eller rød?

Du kan altid få svar på, om du tilhører den grønne, gule eller røde kategori hos os. Fra april 2015 er tandlæger blevet instrueret i at kategorisere alle patienter som enten grønne, gule eller røde.

Denne opdeling bruges til at bestemme, hvor ofte den enkelte patient skal have tjekket tænderne i henhold til de nationale kliniske retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Er du i tvivl, kan du altid spørge din tandlæge.

FAQ's

Hvis du ikke har nogen aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen, tilhører du den grønne kategori. Som grøn patient vil du blive kaldt til undersøgelse hos tandlægen eller tandplejeren med et interval på 12-24 måneder. Ved hver undersøgelse kan du få en tandrensning med økonomisk støtte fra din region.

Du kan også anmode om at få tænderne renset oftere, men der gives kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter én gang om året.

Hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, men tandlægen vurderer, at du sammen med tandlægen kan bidrage til en forbedret sundhedstilstand, fx ved at begrænse indtaget af søde sager, stoppe med at ryge eller være mere grundig med tandbørstningen, tilhører du den gule kategori. Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du kan få økonomisk støtte til flere tandrensninger om året, alt efter behov i forhold til din sygdom.

Hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og tandlægen vurderer, at du ikke selv kan forbedre situationen og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg, tilhører du den røde kategori. Tandlægen vil iværksætte forebyggende og behandlende foranstaltninger, og du vil blive indkaldt efter behov - typisk hyppigere end en gul patient.

Der er økonomisk støtte til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder tandrensninger.

Udover de nye retningslinjer for hyppigheden af tandlægebesøg er der også udarbejdet nationale kliniske retningslinjer vedrørende forebyggelse og behandling af paradentose og lignende tilstande. Patienter med paradentose vil få tilbudt et mere systematisk forløb med forebyggelse og behandling.